Repövning på Donken

Vi bjöd in före detta medarbetare att göra repövning på Donken för att återuppleva gemenskapen och vara inspirationskällor för dagens personal.

REPÖVNING

Samarbetsförmåga, självdisciplin, ledarskap. Färdigheter som är minst lika viktiga som formell utbildning på arbetsmarknaden. Och färdigheter man lär sig genom att göra Donken. De som gjort lumpen brukade kallas till repövning (repetitionsövning) för att fräscha upp sina kunskaper. Vi bjöd in före detta medarbetare att återvända till sin gamla arbetsplats för att återuppleva gemenskapen och vara inspirationskällor för dagens medarbetare. Över 200 anmälde sitt intresse. Här dokumenterar vi hur det gick när några gamla medarbetare gjorde repövning på Donken.

Repövning #1 Uppsala

Repövning #2 Partille

Repövning #3 Norrköping